2013. november 15., péntek

Martonné Tamás Márta - Fejlesztőpedagógia

Martonné Tamás Márta - Fejlesztő pedagógia


A társadalomban megmutatkozó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek működési zavarai a mind korábbi prevenció fontosságát támasztják alá. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az óvodás életkorban megvalósuló differenciált egyéni bánásmód és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal küszködő gyermekek speciális, korrektív ellátása. A kötet célja, hogy a fejlesztő pedagógus munkájában segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasznosító gyakorlat útvesztőiben.


Tartalom


Bevezető gondolatok. A fejlesztő pedagógia jelene
A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE
ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK
A korai prevenciós fejlesztés (Porkolábné Dr. Balogh Katalin)
Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. Marton-Dévényi Éva)
Az alapozó mozgásterápia alkalmazhatósága egy eset tükrében (Vas Erika)
Kognitív fejlesztő terápia a tanulási zavarok kezelésében. Brigitte Sindelar kognitív fejlesztő programja (Dr. Zsoldos Márta)
Hiszen ez játék! – Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. Szvatkó Anna)
Szenzoros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása a fejlesztőpedagógiában (Bedők Andrea)
Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel (Campos J. Anna)
AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI
ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS
A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. Gósy Mária)
A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. Csépe Valéria)
Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban – Kőbányán (Kondor Edit)
A diszkalkulia (Dékány Judit – Dr. Juhász Ágnes)
MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN
A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei Magyarországon (Martonné Tamás Márta)
A „Fejlettségmérő lapok” óvodai alkalmazása (Porkolábné Dr. Balogh Katalin)
Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában (Martonné Tamás Márta)
Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között (Gosztonyi Judit)
Az óvoda-iskola átmenet: egy új képzési forma kialakítása (Dr. Gyenei Melinda)
Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola első osztályában (Martonné Tamás Márta)
Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja (Nagy Sándor)
Fejlesztőfoglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit)
Mi lesz Veled, emberke? Esetismertetés (Szeghőné Pócsa Gabriella)

FÜGGELÉK
Kulcsfogalmak
A kötet szerzői


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Ide írhatsz!