2013. december 16., hétfő

Alapozó TerápiaKomplex, mozgásfejlesztésen alapuló (u.n. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer "belökve" az agy fejlődésbeli lehetőségét és a gyereket a terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el.
Ezzel a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés, stb.) ezzel tesszük teljessé.

 Honnan származik az Alapozó Terápia?

Az 1960-as években az Amerikai Egyesült államokban Carl Henry Delacató és Glenn Doman a Philadelfiai Rehabilitációs Központ munkatársai valamint Temple Fay idegsebész kidolgozott egy mozgásterápiát gyermekek beszéd és olvasás problémáinak kezelésére. Dr. Marton Dévényi Éva munkatársaival – melynek tagjai oligofrénpedagógusok, logopédusok, szomatopedagógusok, pszichopedagógusok, konduktorok, testnevelők, gyógytestnevelők – folyamatosan új területeket vonnak be a fejlesztésbe, illetve új gyakorlatokat dolgoznak ki. Jelenleg 26 - féle  részterület tartozik a terápiába. Az ország területén sok helyen fellelhetők terapeutáik.

http://www.alapozoterapiak.hu/kapcsolat.html

Kinek segít az Alapozó Terápia?

Elsősorban megkésett beszéd és mozgásfejlődésű, kialakulatlan dominanciájú óvodásoknak, őket szoktuk diszlexia veszélyeztetetteknek nevezni. Diszlexiás, diszgráfiás iskolásoknak. Figyelemzavaros, hyper- vagy hypoaktív gyerekeknek. Hatásos még: afázia, autizmus bizonyos eseteiben; tanulásban akadályozott, magatartás zavaros gyerekeknél, beszédindításkor.

Hogyan hat a terápia?

A gyermek első tapasztalatait mozgással szerzi, mindent kipróbál,tevékenykedik. Később gondolkodása elvontabbá válik, ekkor már képes „fejben” elvégezni bizonyos tevékenységeket. Elsajátítja a beszédet és értelmet nyernek olyan szimbólumok mint a betűk és a számok, vagyis megtanul írni, olvasni. Ha a mozgásfejlődése valamilyen okból nem teljes, pl. kimaradt a kúszás, mászás időszaka, akkor a gyermek mozgása nem lesz olyan harmonikus mint kortársaié. Ezzel együtt a magasabb rendű gondolkodási funkciók is sérülhetnek. Az Alapozó Terápia a csecsemőreflexek leépítésével és a mozgáskoordináció fejlesztésével be-,illetve újraindítja az idegrendszer fejlődését. Lehetővé teszi a gyermek számára, hogy újrajárja a fejlődés már elhagyott lépcsőfokait, pótolva a hiányokat. Végigvezeti a gyermeket az emberre általánosan jellemző fejlődési úton: Fejemelés, fejfordítás, hason homorítás,  úszásmozdulat, gurulás , kúszás, mászás, felülés, járás, szökdelés és a dominancia megválasztása (a jobb vagy a baloldali kéz, szem, láb előnyben részesítése.) A terápia hatékonyságának jele a terápiás regresszió, ekkor a gyerek egy az életkoránál alacsonyabb fejlődési fokra lép vissza. Az egyre bonyolultabb mozgások megtanulásával, begyakorlásával aztán elindul a fent leírt emberi mozgásfejlődési úton, elhagyva a regressziós tüneteket, kiküszöbölve fejlődése gátjait.

Mely területeken várható változás?

Javul a gyermek mozgáskoordinációja, figyelme, koncentrációs készsége. Bátrabb, ügyesebb lesz. Ettől javul önértékelése, alkalmazkodó képessége. Könnyebb lesz a logopédiai fejlesztés,  írás, olvasás elsajátítása. Természetesen más területeken is jelentkezik változás, mint pl.: az emlékezet, a számolási készség, a játék.

Ez a terápia hatásos (5-16 éves korig):
  1. Megkésett vagy/és hibás, akadályozott beszédfejlődésnél (diszfáziák)
    Kiejtési hibával, pöszeséggel küzdő gyermekeknél.
  2. Diszlexiánál, alaki diszgráfiánál= olvasás és/vagy írásgyengeségnél.
  3. Azoknál az organikus eredetű túlmozgásos ( hypermotil)- figyelemzavaros gyermekeknél, akiknél a szülés körül oxigénhiányos károsodás keletkezett.
  4. Fejlődésben, érésben elmaradt óvodásoknál.
  5. Enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő gyermekeknél
  6. Minden olyan gyermeknél, aki mozgásügyetlenségben szenved bármilyen okból.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Ide írhatsz!